سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
اين شيوه رزرواسيون فقط براي افرادي است که کارت آنها توسط اداره اموردانشجويي دانشکده فعالسازي شده باشد. در اينصورت نام کاربري: شماره دانشجويي/شماره پرسنلي است و رمز ورود براي کليه کاربران: 1
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.309