سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
مهلت رزرو غذا جهت 97/8/19 تا97/8/23 فقط تا ساعت14روز سه شنبه مورخ 97/8/15است. اين شيوه رزرواسيون فقط براي افرادي است که کارت آنها توسط اداره اموردانشجويي دانشکده فعالسازي شده باشد. در اينصورت نام کاربري: شماره دانشجويي/شماره پرسنلي است و رمز ورود براي کليه کاربران: 1
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.309